Nemak

Reference - Archiv

Univerzální systémové řešení kontroly kvality

Výchozí stav

V průběhu výrobního procesu jsou pracovníky prováděny kontroly přímo u výrobního pásu. Řídí se dle připraveného návodu. Neexistuje však dostatečná evidence, kdy a který pracovník provedl danou kontrolu a jestli byla skutečně řádně dokončena. Je tedy požadována implementace softwarového řešení sloužícího k monitoringu kontrol kvality ve výrobním závodě. Softwarová aplikace má za úkol provést daného pracovníka průběhem kontroly a zároveň poskytnout on-line monitoring o prováděných kontrolách pro vedoucí pracovníky.

Pro naši firmu NEMAK bylo třeba vyvinout aplikaci, která celý proces zpřehlední a zefektivní.

Požadována softwarová aplikace krok po kroku provádí kontrolního pracovníka průběhem kontroly. Zároveň se zaznamenává každé přihlášení i všechny provedené kroky jednotlivých kontrol a jejich výsledek. Je tedy jasně vidět, kdy a jaká kontrola proběhla i její výsledek. Celkový přehled o výsledcích kontrol zajistil detailní reporting. Dotykové obrazovky usnadňují ovládání aplikace v prostředí výrobní linky. Aplikace neřeší jen aktuální nedostatky v dosavadním systému. Jedná se o univerzální nástroj pro monitoring všech (současných i budoucích) kontrol kvality ve výrobě prováděných v NEMAK.