DabiS.cz – jsme společensky odpovědnou firmou

Společenskou odpovědnost považujeme za nedílnou součást firemní kultury.Jako jedna z předních ICT firem působících v České republice se hlásíme k podpoře sociálních a environmentálních principů, které slouží mimo jiné i k posílení strategie firmy.

Přistupujeme zodpovědně nejen k ochraně životního prostředí, ale pomáháme také organizacím, které se dlouhodobě věnují podpoře handicapovaných, realizaci humanitárních a rozvojových projektů a obecně se snaží o celkovou demokratizaci a dodržování lidských práv. Aktuálně podporujeme Federaci rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) a celosvětově působící neziskovou organizaci Člověk v tísni.