Špičkový bankovní software je podmínkou úspěchu banky

Renomé každé banky stojí na kvalitě jejích služeb – a ta je dnes přímo úměrná kvalitě bankovního softwaru. Práce s daty, jejich evidence, zabezpečení, správa a komunikace, to vše je podmínkou úspěšného fungování banky a spokojenosti jejích klientů. Společnost DabiS.cz vám dodá špičkový bankovní software a zajistí tyto benefity:

  • veškerá data na jednom místě
  • plná automatizace a funkční systém– konec neefektivní komunikace se stovkami mailů
  • bezpečná databáze s nejvyšší ochranou citlivých informací
  • rychlá a efektivní komunikace centrály s pobočkami
  • rychlá a efektivní komunikace matky s dceřinkami
  • zajištění kompletní agendy bankovních terminálů
  • a hlavně: celkově mnohem kvalitnější práce s daty

Objednejte si bankovní software od české společnosti DabiS.cz, která se může vykázat více než 15 lety zkušeností s vývojem a implementací nejmodernějších informačních systémůsoftware pro IT. Přesvědčte se, že kromě špičkové kvality služeb garantujeme vždy také výrazně příznivější cenu než konkurence. Pracujte s daty svých klientů efektivněji, bezpečněji a rychleji než dosud! Kontaktujte nás ještě dnes!

Náš bankovní software Adbnet.cz vytvoří funkční databázi pro vaši banku

Naše databázová aplikace Adbnet.cz představuje špičkový bankovní software, který již pomohl vnést řád, rychlost, efektivitu a bezpečí do práce s informacemi např. Československé obchodní bance, resp. její dceřiné společnosti Banit (přesvědčte se v našich referencích). Složitou správu a komunikaci za pomoci velkého množství mailů, náročnou na čas i organizaci, nahradily díky automatizovanému bankovnímu softwaru pořádek a spokojenost pracovníků banky i klientů. Seznamte se s výhodami systému Adbnet.cz kontaktujte nás právě nyní!

Software pro bankovnictví

Systém ADBNet jsme spoluvyvinuli pro firmu BANIT (dceřinou společnost ČSOB). ADBNet pokrývá široké spektrum provozních agend spojených se správou platebních terminálů, zajišťuje komunikaci se servisními organizacemi provádějícími montáže terminálů, obsahuje rozhraní pro výměnu dat se systémy spravujícími konfigurace a firmware platebních terminálů.