Kroužky.cz

Reference - Archiv

Kroužky.cz jsou největší českou firmou v oblasti organizace volnočasových aktivit dětí. Kromě tradičních kroužků na školách pořádají také tábory, lyžařské výcviky, školení a další akce zejména pro děti ve školním věku, ale i pro pedagogické pracovníky.

Pro společnost Kroužky jsme vytvořili komplexní informační systém řešící zpracování veškerých provozních a ekonomických agend.

Počínaje úvodním on-line přihlašováním zájemců o jednotlivé akce, přes automatizované zpracování plateb až po informování pomocí mailu od průběhu jednotlivých lekcí. Od náboru lektorů učících kroužky, instruktorů a vedoucích táborů až po jejich přidělování na jednotlivé akce dle jejich odbornosti a zaměření. Od skladového hospodářství řešícího zapůjčování učebních pomůcek, až po zpracování mezd jednotlivým lektorům.

Zkrátka vše je zaintegrováno v jednom informačním systému umožňujícím vedení společnosti i při relativně malém počtu pracovníků v „back office“ efektivně řídit firmu zaměstnávající tisíce lektorů a poskytující služby desetitisícům dětí po celé ČR a nově i v Bratislavě.