Kovosreal

Reference - Archiv

Veškerá data jasně a přehledně na jednom místě

Společnost KOVOSREAL požadovala implementaci softwarového řešení sloužícího ke zpřístupnění dokumentace pracovníkům ve výrobním závodě. Veškerá dokumentace byla pro pracovníky ve výrobě uložena na souborovém serveru. Odtud pak tištěna a dostupná v papírové podobě. Bylo tak těžké zajistit aktuálnost poslední verze a celý proces byl poměrně nákladný.

Aplikace KOVOdoc spravuje dokumenty přehledně a systematicky

Internetová aplikace usnadnila a zefektivnila pracovní proces. Dokumenty jsou v jedné databázi a aplikace je automaticky každých 24 hodin (v nočních hodinách) aktualizována. Způsob práce se výrazně nezměnil, ale systém třídění a katalogizace dokumentů se zefektivnil a výstupy z databáze jsou aktuální a přesnější. Denně je tedy k dispozici aktuální verze všech dokumentů na koncových stanicích ve výrobě. Dotykové obrazovky jsou také velmi přehledným a příjemným řešením pro zaměstnance. Struktura a systém nové aplikace je celkově vnímána pozitivně.