ČEZ Albánie

Reference - Archiv

Billing systém – progresivní forma fakturace pro velké podniky

Evidujete každý měsíc tisíce až milióny faktur? Ušetřete si práci i čas a zaveďte ve své firmě automatizovaný Billing systém od společnosti DabiS.cz! Díky modernímu a centralizovanému Billing systému máte přehled o všech svých finančních pohledávkách, veškerá data jsou dostupná na jednom místě a lze přesně vyhodnotit řadu klíčových údajů, jako například index problematických neplatičů.

S Billing systémem máte přehled o každé faktuře

Pro dceřinou společnost ČEZ, působící v Albánii, jsme vyvinuli specifický Billing systém, který eviduje a kontroluje veškeré odchozí faktury určené koncovým zákazníkům. Program pro zefektivnění fakturace nahradil dosavadní nevyhovující billing systém, který ČEZ převzal od Electricity Distribution Company of Albania (OSSH).

Albánská dceřiná společnost ČEZ fakturovala milióny faktur pro dvacet oblastí působnosti ve dvaceti oddělených billing systémech, které měly odlišnou strukturou i rozdílné uživatelské prostředí s různými nástroji. Naprosto nesourodý systém správy faktur, bez jakékoliv technické dokumentace, většiny hesel či podpory původních autorů jsme nahradili výrazně modernějším a výkonnějším systémem Billing.

Ve velmi krátké době jsme vytvořili datový sklad, obsahující údaje ze všech dvaceti oblastí, implementovali jsme nad ním efektivní reporting, umožňující společnosti ČEZ přesněji vyhodnotit řadu klíčových ukazatelů a lépe detekovat tzv. netechnické ztráty. Sjednotili jsme datovou strukturu a funkcionalitu ve všech dvaceti lokacích a centralizovali tak zcela nový Billing systém, v rámci kterého jsme rozšířili také aplikaci pro výpočet a tisk faktur o nově požadovanou funkcionalitu, vyplývající především z požadavků ČEZ a regulačního úřadu.

Systém fakturace od společnosti DabiS.cz přináší řadu výhod:

·  zvýšení efektivity celého procesu fakturace včetně kontrolního aparátu

·  snížení nákladů spojených s fakturací služeb či zboží

·  zamezení vzniku chyb

·  eliminace nákladů na vystavení, tisk a odeslání faktur

·  snížení objemu plateb po splatnosti

Získejte přehled o každé faktuře a fakturujte mnohem efektivněji než dosud. Inspirujte se příkladem albánské dceřinky ČEZ a obraťte se na nás!