Carrier

Reference - Archiv

Pohlídáme veškeré vaše schvalovací procesy R&D

Pro společnost Carrier jsme implementovali intranetovou aplikaci R&D, pokrývající všechny procesy, řízené tímto oddělením. Procedury aplikace R&D jsou nastaveny tak, aby automaticky administrovaly prostředí komunikace mezi všemi odděleními, která se na změnách podílejí. Díky koncepčnímu řešení na míru již není potřeba komunikovat složitě a sáhodlouze emailem či po telefonu v rámci několika firemních oddělení. Intranetová aplikace R&D centrálně řídí, sleduje a kontroluje veškeré i souběžně probíhající procesy ve vašem podniku.

Řešení R&D poskytuje přístup k novým informacím snadno a rychle

Stovky a tisíce výrobních či procesních změn evidovaných pouze formou excelových tabulek, sdílených mezi velkým množstvím uživatelů, nesjednocená úložiště plná nepřehledných dat bez možnosti jakékoliv kontroly – to byl počáteční stav systému evidence změn testovací laboratoře, který jsme dle požadavku společnosti Carrier ihned napravili nastavením jednoduchého změnového řízení v režii R&D.

Aplikace R&D centrálně spravuje projektové procesy, vývoj produktů i služeb

Intranetová aplikace R&D upravená speciálně pro požadavky testovací laboratoře společnosti Carrier shromažďuje všechna data na jednom místě, zajišťuje automatické hlídání lhůt pro dokončení úkolů v rámci jednotlivých procesů, v případě prodlení automaticky odesílá emailové notifikace, zobrazuje upozornění a umožňuje kontrolu rychlosti zpracování požadavků. Samozřejmostí je propracovaný reporting a celkové vyhodnocení stavu aktuálně probíhajících procesů i trendů za účelem zefektivnění procedur, co se týče časové náročnosti jednotlivých kroků.