Problémy se správou  terminálů vyřešila databázová aplikace Adbnet

Bankovní informační technologie čili Banit, dceřinná společnost ČSOB pro správu platebních karet, komunikovala se servisními partnery neefektivně a chaoticky –  prostřednictvím mailů a bez jednotné databáze. Díky internetové aplikaci Adbnet.cz jsou nyní veškerá data soustředěna na jediném místě a komunikace mezi matkou a dceřinkou získala rychlost, systém a efektivitu.  

Společnost Banit a její mateřská banka ČSOB používaly při správě a provozu platebních terminálů celou řadu vzájemně nesourodých databází. Komunikace se servisními partnery, tedy externími firmami, zajišťujícími montáže a servis terminálů, probíhala neuspořádaně, pouze na bázi e-mailové pošty, a nebyla zajištěna jednotnou databází. Dílčí databáze nebyly vzájemně synchronizovány a některá data bylo nutno zadávat z více míst, což mělo pochopitelně negativní dopad na kvalitu údajů a efektivitu práce s nimi. Mezi databázemi mateřské ČSOB a systémem, umožňujícím správu terminálů na dálku, zcela chyběla přímá komunikace.

Komunikace banky s dceřinkou i kompletní provozní agenda na jednom místě

Řešením neefektivní správy platebních terminálů i dosud chybějící přímé komunikace byla implementace internetové aplikace Adbnet.cz. Ta zajistila kompletní provozní agendu terminálů. Veškerá komunikace mezi jednotlivými pracovníky mateřské ČSOB, společnosti Banit i servisních firem je nyní soustředěna v této aplikaci, všechna data související se zmíněnou problematikou jsou soustředěna v jediném datovém skladu. Jedna každá informace se vkládá pouze jedenkrát a data celkově vykazují vyšší kvalitu. Online aplikace Adbnet.cz je přímo propojena se systémem pro vzdálenou správu platebních terminálů a jakýkoli pokyn banky se projeví v konfiguraci terminálu v nejkratší možné době.