Banit ČSOB

Reference - Archiv

Problémy se správou  terminálů vyřešila databázová aplikace Adbnet

Bankovní informační technologie čili Banit, dceřinná společnost ČSOB pro správu platebních karet, komunikovala se servisními partnery neefektivně – prostřednictvím mailů a bez jednotné databáze. Díky internetové aplikaci Adbnet.cz jsou nyní veškerá data soustředěna na jednom místě a komunikace mezi matkou a dceřinkou získala větší rychlost, systém a efektivitu.  

Společnost Banit a její mateřská banka ČSOB používaly při správě a provozu platebních terminálů řadu nesourodých databází. Komunikace se servisními partnery, tedy externími firmami, zajišťujícími montáže a servis terminálů, probíhala na bázi e-mailové pošty a nebyla zajištěna jednotnou databází. Dílčí databáze nebyly vzájemně synchronizovány a některá data bylo nutno zadávat z více míst. To mělo občas negativní dopad na kvalitu údajů a efektivitu práce s nimi. Mezi databázemi mateřské ČSOB a systémem, umožňujícím správu terminálů na dálku, chyběla přímá komunikace.

 

Komunikace banky s dceřinkou i kompletní provozní agenda na jednom místě

Řešením správy platebních terminálů a nastavení přímé komunikace byla implementace internetové aplikace Adbnet.cz. Ta zajistila kompletní provozní agendu terminálů. Veškerá komunikace mezi jednotlivými pracovníky mateřské ČSOB, společnosti Banit i servisních firem je nyní soustředěna v této aplikaci. Všechna data související se zmíněnou problematikou jsou uspořádána v jednom datovém skladu, přehledně a efektivně. Každá informace se vkládá pouze jednou a data celkově vykazují vyšší kvalitu. Online aplikace Adbnet.cz je přímo propojena se systémem pro vzdálenou správu platebních terminálů a jakýkoli pokyn banky se projeví v konfiguraci terminálu v krátké době. Systém je přehledný a odpadly nadbytečné mezikroky při správě a transferu dat.