Skip to Content

Reference


Bosch Termotechnika

Od excelových tabulek a papírů k centrální evropské databázi

Do interní komunikace Bosch Thermotechnik  jsme implementovali online aplikaci www.myservice.biz, díky které vznikl centrální registr dat pro evropské země. Chaotickou komunikaci s tisíci papírů s excelovými tabulkami nahradila komplexní automatizace.

Řada roztříštěných evidencí dodaných kotlů a tepelných čerpadel, zmatek v evidenci klientů i jejich požadavcích na servis, údržbu či prodloužení záruky, chaos místo přehledu servisních partnerů – to byl výchozí stav, kdy se na nás obrátila společnost Bosch Thermotechnik a vznesla jasný požadavek: vnést do evidence systém a řád, maximálně urychlit a zefektivnit práci a sjednotit komunikaci v jednotlivých zemích střední a východní Evropy. Pracovníci jednotlivých divizí firmy tehdy tvořili evidenci výhradně pomocí excelových tabulek, kolujících v různých verzích mezi jednotlivými pracovníky Bosche. Záruční opravy a jejich vyúčtování mezi firmou a jejími servisními partnery bylo v té tobě řešeno pomalu, zastarale a offline, tedy „papírově“.

Aplikace Myservice.biz eviduje instalované tepelné zdroje na jednom místě

Implementovali jsme tedy internetovou aplikaci www.myservice.biz, která byla postupně nasazována v řadě evropských zemí, přičemž další kontinenty budou následovat. Vznikla tak jednotná datová struktura pro evidenci instalovaných zařízení, koncových uživatelů a jejich požadavků na servis. Komunikace mezi Boschem a servisními partnery probíhá nyní v rámci informačního systému TIS a výsledkem je rychlejší, plně elektronické zpracování vyúčtování záručních oprav. Bosch nyní využívá jeden datový sklad s údaji z celé Evropy, jehož součástí jsou centrální reportingové nástroje, umožňující globální vyhodnocování aktuálního stavu instalovaných zařízení, jejich spolehlivosti a poruchovosti, a také porovnávání kvality služeb servisních partnerů.

 ČEZ Albánie

Billing systém – progresivní forma fakturace pro velké podniky

Evidujete každý měsíc tisíce až milióny faktur? Ušetřete si práci i čas a zaveďte ve své firmě automatizovaný Billing systém od společnosti DabiS.cz! Díky modernímu a centralizovanému Billing systému máte přehled o všech svých finančních pohledávkách, veškerá data jsou dostupná na jednom místě a lze přesně vyhodnotit řadu klíčových údajů, jako například index problematických neplatičů.

S Billing systémem máte přehled o každé faktuře

Pro dceřinou společnost ČEZ, působící v Albánii, jsme vyvinuli specifický Billing systém, který eviduje a kontroluje veškeré odchozí faktury určené koncovým zákazníkům. Program pro zefektivnění fakturace nahradil dosavadní nevyhovující billing systém, který ČEZ převzal od Electricity Distribution Company of Albania (OSSH).

Albánská dceřiná společnost ČEZ fakturovala milióny faktur pro dvacet oblastí působnosti ve dvaceti oddělených billing systémech, které měly odlišnou strukturou i rozdílné uživatelské prostředí s různými nástroji. Naprosto nesourodý systém správy faktur, bez jakékoliv technické dokumentace, většiny hesel či podpory původních autorů jsme nahradili výrazně modernějším a výkonnějším systémem Billing.

Ve velmi krátké době jsme vytvořili datový sklad, obsahující údaje ze všech dvaceti oblastí, implementovali jsme nad ním efektivní reporting, umožňující společnosti ČEZ přesněji vyhodnotit řadu klíčových ukazatelů a lépe detekovat tzv. netechnické ztráty. Sjednotili jsme datovou strukturu a funkcionalitu ve všech dvaceti lokacích a centralizovali tak zcela nový Billing systém, v rámci kterého jsme rozšířili také aplikaci pro výpočet a tisk faktur o nově požadovanou funkcionalitu, vyplývající především z požadavků ČEZ a regulačního úřadu.

Systém fakturace od společnosti DabiS.cz přináší řadu výhod:

·  zvýšení efektivity celého procesu fakturace včetně kontrolního aparátu

·  snížení nákladů spojených s fakturací služeb či zboží

·  zamezení vzniku chyb

·  eliminace nákladů na vystavení, tisk a odeslání faktur

·  snížení objemu plateb po splatnosti

Získejte přehled o každé faktuře a fakturujte mnohem efektivněji než dosud. Inspirujte se příkladem albánské dceřinky ČEZ a obraťte se na nás!Corporate Purchasing společnosti Bosch

Data o dodavatelích z celého světa na jednom místě

Pro Corporate Purchasing, divizi společnosti Bosch, jsme vytvořili intranetovou aplikaci Integrated Projects and Suppliers Information System (IPSIS), zajišťující souhrnné zpracování vlastních dat o dodavatelích a dodavatelských projektech z celého světa. Každý zaměstnanec firmy Bosch konečně najde během chvilky komplexní přehled informací ze všech podnikových poboček na jednom místě a v ucelené podobě.

V jakém stavu se nachází projekt sesterské pobočky vaší společnosti, která se nachází na druhém konci světa? Komunikace nemusí mít podobu nekonečných telefonátů a stovek mailů. Díky aplikaci IPSIS jsou veškerá potřebná data jednotlivých zemí plně centralizovaná. Pro celou společnost existuje „pouze“ jedna společná databáze dodavatelů, jedna společná metodika pro hodnocení dodavatelských auditů a jedna společná evidence projektů. Všechny projekty a informace o dodavatelích lze mezi sebou hodnotit a porovnávat. Z tohoto důvodu je i vzájemná spolupráce příhraničních nákupčích a auditorů mnohem jednodušší a efektivnější.

Systém IPSIS vyhodnotí aktuální stav dodavatelského portfolia a porovná trendy v regionech

Profesionální aplikaci Integrated Projects and Suppliers Information System jsme modifikovali do několika světových jazyků. V současnosti ji používají zaměstnanci společnosti Bosch v Evropě, Severní Americe a Asii. Data jsou uložena v centrálním datovém skladu, do kterého jsme implementovali několik reportingových nástrojů, jež odborníkům firmy Bosch umožňují globální vyhodnocování aktuálního stavu vlastního dodavatelského portfolia, jednotlivých projektů i obchodních a kvalitativních trendů v různých regionech. Výsledkem je účinný a strukturovaný systém informací, dostupný v reálném čase všem pracovníkům společnosti Bosch po celém světě.Banit ČSOB

Problémy se správou  terminálů vyřešila databázová aplikace Adbnet

Bankovní informační technologie čili Banit, dceřinná společnost ČSOB pro správu platebních karet, komunikovala se servisními partnery neefektivně a chaoticky –  prostřednictvím mailů a bez jednotné databáze. Díky internetové aplikaci Adbnet.cz jsou nyní veškerá data soustředěna na jediném místě a komunikace mezi matkou a dceřinkou získala rychlost, systém a efektivitu.  

Společnost Banit a její mateřská banka ČSOB používaly při správě a provozu platebních terminálů celou řadu vzájemně nesourodých databází. Komunikace se servisními partnery, tedy externími firmami, zajišťujícími montáže a servis terminálů, probíhala neuspořádaně, pouze na bázi e-mailové pošty, a nebyla zajištěna jednotnou databází. Dílčí databáze nebyly vzájemně synchronizovány a některá data bylo nutno zadávat z více míst, což mělo pochopitelně negativní dopad na kvalitu údajů a efektivitu práce s nimi. Mezi databázemi mateřské ČSOB a systémem, umožňujícím správu terminálů na dálku, zcela chyběla přímá komunikace.

Komunikace banky s dceřinkou i kompletní provozní agenda na jednom místě

Řešením neefektivní správy platebních terminálů i dosud chybějící přímé komunikace byla implementace internetové aplikace Adbnet.cz. Ta zajistila kompletní provozní agendu terminálů. Veškerá komunikace mezi jednotlivými pracovníky mateřské ČSOB, společnosti Banit i servisních firem je nyní soustředěna v této aplikaci, všechna data související se zmíněnou problematikou jsou soustředěna v jediném datovém skladu. Jedna každá informace se vkládá pouze jedenkrát a data celkově vykazují vyšší kvalitu. Online aplikace Adbnet.cz je přímo propojena se systémem pro vzdálenou správu platebních terminálů a jakýkoli pokyn banky se projeví v konfiguraci terminálu v nejkratší možné době.Carrier

Pohlídáme veškeré vaše schvalovací procesy R&D

Pro společnost Carrier jsme implementovali intranetovou aplikaci R&D, pokrývající všechny procesy, řízené tímto oddělením. Procedury aplikace R&D jsou nastaveny tak, aby automaticky administrovaly prostředí komunikace mezi všemi odděleními, která se na změnách podílejí. Díky koncepčnímu řešení na míru již není potřeba komunikovat složitě a sáhodlouze emailem či po telefonu v rámci několika firemních oddělení. Intranetová aplikace R&D centrálně řídí, sleduje a kontroluje veškeré i souběžně probíhající procesy ve vašem podniku.

Řešení R&D poskytuje přístup k novým informacím snadno a rychle

Stovky a tisíce výrobních či procesních změn evidovaných pouze formou excelových tabulek, sdílených mezi velkým množstvím uživatelů, nesjednocená úložiště plná nepřehledných dat bez možnosti jakékoliv kontroly – to byl počáteční stav systému evidence změn testovací laboratoře, který jsme dle požadavku společnosti Carrier ihned napravili nastavením jednoduchého změnového řízení v režii R&D.

Aplikace R&D centrálně spravuje projektové procesy, vývoj produktů i služeb

Intranetová aplikace R&D upravená speciálně pro požadavky testovací laboratoře společnosti Carrier shromažďuje všechna data na jednom místě, zajišťuje automatické hlídání lhůt pro dokončení úkolů v rámci jednotlivých procesů, v případě prodlení automaticky odesílá emailové notifikace, zobrazuje upozornění a umožňuje kontrolu rychlosti zpracování požadavků. Samozřejmostí je propracovaný reporting a celkové vyhodnocení stavu aktuálně probíhajících procesů i trendů za účelem zefektivnění procedur, co se týče časové náročnosti jednotlivých kroků.Alcatel-Lucent

Jediná intranetová aplikace nahradila stovky nesourodých excelových evidencí

Pro společnost Alcatel-Lucent jsme implementovali spolehlivou intranetovou aplikaci AlcaMIS (Management Information System), zpracovávající netříděné údaje z databází. Aplikace umožňuje efektivní organizaci dokumentů, přesné plánování projektů a pravidelné srovnávání výsledků namísto tisíce různorodých souborů a pasivních excelových tabulek.

Společnost Alcatel-Lucent požadovala zásadní upgrade svého dosavadního účetnictví v SAP. Cílem bylo zkvalitnit plánování rozpočtů, objednávek, nákladů a prodejů v rámci jednoho uživatelsky přívětivého informačního systému.

Sběr, třídění, analýza, interpretace a distribuce informací pro vaše účetnictví

Intranetová aplikace AlcaMIS, kterou jsme společnosti Alcatel-Lucent doporučili a následně implementovali do jejich vnitrofiremního prostředí, je rychlým a jednoduchým pomocníkem pro každou vytíženou kancelář. Plánuje projekty, objednávky, náklady i prodeje, tvoří rozpočty, přepočítává měny, třídí a vyhodnocuje stovky rozpočtů, doplňuje reálné výsledky z účetnictví a porovnává je s plánovanými čísly.

Intranetové aplikace AlcaMIS bezpečně integruje informace na jedno místo, poskytuje uživatelům vlastní data rychle a přehledně včetně řady dalších reportingových nástrojů.