Systém ADBNet jsme spoluvyvinuli pro firmu BANIT (dceřinou společnost ČSOB). ADBNet pokrývá široké spektrum provozních agend spojených se správou platebních terminálů, zajišťuje komunikaci se servisními organizacemi provádějícími montáže terminálů, obsahuje rozhraní pro výměnu dat se systémy spravujícími konfigurace a firmware platebních terminálů.