Skip to Content

Archiv kategorie:

Vytvořeno: 18. květen 2013

Software pro obecní policii

Systém CEP pokrývá rozsáhlou administrativní a operativní agendu spojenou s provozní činností Městské policie. Komplexní řešení přestupkových agend: VOPP (VNPP), výzvy k podání vysvětlení, blokové pokuty (na místě nezaplacené), exekuce, a mnohé další. Statistika činnosti: uživatelsky snadno konfigurovatelné vstupy a výstupy díky využití nejmodernějších nástrojů pro on-line analytické zpracování dat. Odtahy: komplexní pokrytí provozních agend  Více »